Mijn-ZZPer,gevestigd aanGroeneweg 176731AN Otterlo,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:Groeneweg 176731AN Otterlo+31 6-20418699https://mijnzzper.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn-ZZPer verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • ​Voor- en achternaam
 • ​Adresgegevens
 • ​Telefoonnummer
 • ​E-mailadres
 • ​IP-adres
 • ​Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • ​Locatiegegevens
 • ​Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • ​Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • ​Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • ​Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ​Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • ​Mijn-ZZPer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnzzper.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben, of waarbij je partij bent.

Delen van persoonsgegevens met derdenMijn-ZZPer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenMijn-ZZPer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Mijn-ZZPer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: ​cookies wat​ zijn​ het​ en​ wat​ doe​ ik​ ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mijnzzper.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Mijn-ZZPer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Mijn-ZZPer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link:

Hoe lang en waarom wij persoonsgegevens ​bewaren

​Mijn-ZZPer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorieën

​Reden

​Bewaartermijn

​Accountgegevens

Zolang als je het account hebt.

​Tot maximaal 2 jaar na de laatste transactie

​Klantgegevens

Zolang als je het account hebt.

​Tot maximaal 2 jaar na de laatste transactie

​IP adres

​voor het bepalen van de afstand tot ​dicht bijzijnde ondernemen.

​​Per sessie

​Cookies

​Zie ons cookiebeleid

Jouw Profiel. Informatie die je op de website invoert om je profiel te tonen.

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons.

​Tot opzegging

Nieuwsbrief (naam en emailadres)

Zolang als je een aangemeld zijn op onze nieuwsbrief

Tot je je afmeldt voor onze nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van ‘MailPoet‘ U kunt hun Privacyverklaring hier lezen.

Contactformulier gegevens

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons. 

​Tot maximaal 2 jaar daarna

​Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:Cookies: Googly Analytics, Google AdSense, Google AdSense Asynchronous, Google tag Manager, DoubleClick en Gravtar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

​Mijn-ZZPer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze DPO-manager via deze emailadres.​

Mijn-ZZPer heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.